Dziękujemy że tu jesteś

POLITYKA PRYWATNOŚCI NEWSLETTERA

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO) w odniesieniu do przekazanych danych osobowych jest: SZiK Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 82, 36-020 Tyczyn

NASZE DANE KONTATKOWE
Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e- mail biuro@szik.pl, pod numerem telefonu 172299399 oraz korespondencyjnie pod adresem 36-020 Tyczyn, ul. Grunwaldzka 82

JAKIE DANE PRZETWARZAMY
Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej dzięki której może być ona zidentyfikowana. Zgłaszając się do otrzymywania naszego Newslettera, należy podać:

• imię
• adres e-mail

Informacje te potrzebne są do wysyłania Newslettera. Przetwarzamy jedynie Twój adres e-mail oraz imię, aby móc przesłać Ci Newsletter.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki została wyrażona zgoda. W przypadku odmowy podania niezbędnych do realizacji celu danych i braku zgody na ich przetwarzanie, otrzymywanie naszego Newslettera będzie niemożliwe.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych na warunkach wynikających z rozporządzenia RODO.


CEL PRZETWARZANIA
Twoje dane osobowe posłużą nam do celów marketingowych. Po otrzymaniu Twoich danych, będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości e-mail zawierające informacje o dostępnych u nas ofertach, promocjach, konkursach czy bonusach.

PODSTAWA PRZETWARZANIA
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przy zapisywaniu się do Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do chwili, gdy zrezygnujesz z subskrypcji Newslettera, tj. skorzystasz z prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych. Zrezygnować z subskrypcji Newslettera możesz w każdej chwili, klikając z link w podanym na końcu każdego e-mail z naszego Newslettera lub wysyłając informację o rezygnacji na adres e-mail newsletter@szik.pl

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE
Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia na otrzymywanie naszego Neswlettera. Do przetwarzania opisanych danych wykorzystujemy dostawców usług technicznych. Twoje dane osobowe mogą być przez nas przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu związanym z wydawaniem i dystrybucją naszego Newslettera.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ODBIORCOM SPOZA EOG
Możemy przekazać dane osobowe również odbiorcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). W tym przypadku przed przekazaniem danych zapewniamy, by istniał u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych. Przekazujemy dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

PROFILOWANIE
Każdy e-mail Newslettera zawiera losowo przypisany identyfikator. Na podstawie tej identyfikacji możemy stwierdzić, czy i kiedy został otwarty Newsletter oraz które linki zostały kliknięte. Dzięki temu mamy możliwość lepszego dopasowania treści Neswlettera do odbiorców oraz prowadzenie analiz i statystyk.

TWOJE PRAWA

Osoba, która podała nam swoje dane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które przechowujemy, oraz żądania ich sprostowania, całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych.
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Możesz wystąpić z żądaniem:

• sprostowania danych osobowych, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie, usuwamy ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, uzupełnimy je lub aktualizujemy,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli wniosek jest zasadny, ograniczamy się jedynie do czynności przechowywania danych, inne operacje przetwarzania danych będą wykluczone,
• przeniesienia danych, masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną Ci w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna,
• usunięcia danych osobowych, usuniemy dane wówczas, jeśli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli masz zastrzeżenia do przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora. (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Reagujemy na zmiany w prawie ochrony danych osobowych, dlatego zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia zmian w dowolnym czasie w niniejszym dokumencie. Ma to również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka Prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług.
Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności Newslettera będą publikowane na stronie internetowej i będą obowiązywać od daty ich publikacji.

PLIKI COOKIES
Nasza strona korzysta z tzw. plików cookies, czyli ciasteczek. To niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu (np. komputerze, smartfonie, tablecie). Nie powodują one zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Wykorzystywane są w celu zapamiętywania informacji o Twojej sesji, a także do celów statystycznych i marketingowych. W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub zablokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Przy pierwszej wizycie na stronie otrzymasz informację na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia cookies lub całkowicie je usunąć. Wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień znajdziesz w menu pomocniczym przeglądarki internetowej. Ograniczenie lub całkowite wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z naszej strony, a także wielu innych stron internetowych korzystających z cookies.